למעלה
דלג לתוכן העמוד(מקש קיצור 1) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 2) דלג לצור קשר(מקש קיצור 3) דלג לנגישות באתר (מקש קיצור 4)
אצטדיון סמי עופר - כללי התנהגות
כללי התנהגות
ראשי > כללי התנהגות

אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים. קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית  ויגרמו לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים, להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן חובה לשמור על הכללים הבאים:

כללים הקיימים בכל אצטדיוני הכדורגל בארץ:

 1. חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית או מילולית בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
 2. חל איסור להיכנס לתחומי כר הדשא לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
 3. חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.
 4. אין להתבטא בהערות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת,
  שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור
  או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.
 5. יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות שוטרים וסדרנים ולציית להוראותיהם.
 6. חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט,
  ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת
  לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.
 7. חל איסור להשליך חפצים ושאריות מזון לכר הדשא וליציעים אחרים.
 8. חל איסור להשחית את רכוש האצטדיון לרבות שבירת כסאות וכתיבת גרפיטי.
 9. חל איסור להכניס שילוט או כרזות בעלי סממנים גזעניים, פוליטיים ואלימים.
 10. יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הרכוש במתחם האצטדיון וסביבתו.
 11. חל איסור מוחלט לעשן בתוך תחומי האצטדיון, למעט באזורים המסומנים ומיועדים לכך.
 12. הכניסה למשחקי הקבוצה תתאפשר לאוהדי מכבי חיפה בלבד. אוהדים של הקבוצה האורחת אשר יימצאו שלא ביציע האורחים, יוצאו מהאצטדיון, כספם לא יוחזר ולא תהייה להם כל טענה כלפי מועדון כדורגל מכבי חיפה.

כללים ייחודיים באצטדיון "סמי עופר":

 1. יש לשבת במקום המסומן. חל איסור לשבת או לעמוד במעברים ובגרמי המדרגות!
 2. העמידה על הכיסאות אסורה!
 3. אין לעמוד במהלך המשחק, העמידה תותר ביציע אבי רן בלבד (יציע צפוני).
 4. חל איסור מוחלט לפצח גרעינים בתוך תחומי האצטדיון.


כללים מתוקף הנחיות משרד הבריאות בעקבות מגפת הקורונה:

המועדון כפוף להנחיות הממשלה ומשרד הבריאות. נכון לעכשיו יש צורך בהצגת תו ירוק או בדיקת קורונה (בדיקת PCR שלילית שנערכה עד 72 שעות לפני האירוע) לפני הכניסה לאצטדיון (למעט ילדים מתחת לגיל 12 שפטורים מביצוע בדיקה). ייתכנו שינויים בהמשך, יש לעקוב אחר העדכונים.


אוהד יקר, זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה.
שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.

אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.

במקרים מיוחדים ישנה לסדרנים סמכות להוציא אוהד אל מחוץ לתחומי האצטדיון
 

מחזיק כרטיס למשחקי הקבוצה נותן את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן:
כרטיס זה מקנה למחזיק בו אך ורק את זכות הכניסה לתחום האצטדיון, בהתאם למיקום המצוין על
גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או המנהלת ו/או הקבוצות המשחקות לא תהיינה אחראיות כלפי המחזיק
בכרטיס, אשר לא יוכל להיכנס לתחומי האצטדיון ו/או להיכנס לתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו
למשחק במועד, מכל סיבה שהיא ו/או מחמת סגירת השערים ע"פ הוראות כוחות הביטחון. הקבוצה ו/או
המנהלת ו/או ההתאחדות אינן מבטיחות כי משחק מסוים ייערך במועד או במקום מסוים ושומרות לעצמן
את הזכות לשנות את מועד המשחק ומיקומו. המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או הקבוצות לא תהיה אחראיות
לכל אובדן, פגיעה או נזק לנפש ו/או רכוש באצטדיון או בסביבתו ע"פ הקבוע בדין.
חל איסור על הכנסת שתיה בפחיות, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. חל איסור על השלכת חפצים מכל מין וסוג.
חל איסור על הכנסת מצלמות וידיאו, ניתן להכניס מצלמות סטילס וטלפונים סלולריים לשימוש אישי ופרטי
בלבד.
כל אדם המזיק או פוגע ברכוש האצטדיון ו/או הקבוצות ו/או המנהלת ו/או ההתאחדות יועמד לדין. חל
איסור על כניסה לשטח המסומן בו מתקיים המשחק ו/או לכר הדשא.
התנהגות אלימה ושימוש בשפה מאיימת או פוגענית הינם אסורים בהחלט. כל התבטאות בדיבור ו/או
בכתב בעלת אופי גזעני, אסורה.
מחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו,
כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם וכי אי ציות לכללים ולהוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט
זה, עלול לגרום להרחקתו, לאלתר, מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק
לאיסור אלימות בספורט התשס"ח- 2008 .
ידוע למחזיק כרטיס זה כי מותקנות מלצמות באצטדיון ובשטחים הסובבים אותו.
אין לבצע, ללא אישורה הכתוב (ומראש) של מנהלת הליגות לכדורגל, כל שימוש בסטטיסטיקות,
נתונים או אירועים הנוגעים למשחק לכל מטרה שהיא. בכלל זאת חל איסור חמור לשדר, למסחר או
להקליט: (א) כל תיעוד אודיו, ויזואל, או תיעוד אודיו ויזואלי מכל מין וסוג ובכל מדיה ו (ב) כל נתון,
מידע סטטיסטי או תיאור של המשחק והכל למעט שימוש אישי ופרטי שאינו למטרות רווח או הפצה
המונית. להסיר ספק חל איסור חמור לספק כל מידע, נתון או סטטיסטיקה בקשר עם המשחק -
לגופים העוסקים בהימורים, בארץ או בחו"ל.נותני חסות