מנוי זהב

מנוי זהב מעניק הטבות שונות:

כל פעילות במסגרת המועדון, כולל רכישת המנוי, תזכה את בעליה בנקודות - "גולים". ככל שיצברו יותר גולים ינתנו לבעל המנוי הטבות מיוחדות. (טבלת צבירת הגולים תופץ בנפרד).